2018թ նախահաշվի նախագիծ

Գյումրու Գ.Սարյանի անվան համար 24 հիմնական դպրոցի 2018 թվականի բյուջեի նախագիծը  հավանության է արժանացել դպրոցի մանկավարժական խորհրդի, ծնողական և աշակերտական խորհուրդների կողմից և ներկայացվել է դպրոցի կառավարման խորհրդի քննարկմանը: Դպրոցի կառավարման խորհուրդը (12.12.2017թ. N 26արձ.)  իր նիստում հավանության է արժանացրել  Գյումրու Գ.Սարյանի անվան համար 24 հիմնական դպրոցի 2018թվականի բյուջեի  նախագիծը և առաջարկել է տնօրենին ներկայացնել հիմնադրի հաստատմանը `օրենքով սահմանված կարգով և տեղադրել դպրոցի անհատական կայքէջում:


n1
n2 n3 n4 n5